8. ročník se koná 22.7.2023
opět U STRAHOVSKÉHO RYBNÍKA v Chýni